CESTOVNÁ MASKA "MA"

Danové, Pobřeží Slonoviny

: 9 cm    : pozdní 20. století, či starší

:
dřevo, obětní látky

Malé cestovní masky MA je možné nalézt u mnoha kmenů žijících na území západní a střední Afriky. Tvarově jsou většinou zmenšenými verzemi klasických masek, připevněných na obličeji při tanečních obřadech. Passport maska je osobním předmětem iniciovaného dospělého muže, symbolizuje stupeň zasvěcení v tajné společnosti ( u Danů levhartí společnost GO) a její členové se jimi při setkání prokazují. Malé masky mají také ochrannou funkci a doprovází své majitele připevněny na oděvu, v kožených váčcích a podobně. Mohou být i součástí domácí svatyně, kde jsou uctívány a absolvují koupele v lázních z nejrůznějších obětin a kouzelných látek. 

:
soukromá sbírka (USA)

:
PRODÁNO