RITUÁLNÍ AFRICKÁ MASKA

Fonové, Nigerie

Výška: 51 cm    Stáří: ranné až střední 20. století

Použité materiály:
dřevo, zbytky pigmentů a obětních látek, olověné pláty, kůže, kov, hřeby

Mimořádné působivá helmová maska kultu vodun, představující pravděpodobně ducha zesnulého. 

Provenience:
belgická sbírka

Dotaz na cenu:
svejnoha@gmail.com