RITUÁLNÍ AFRICKÁ MASKA

Fonové, Nigerie

: 51 cm    : ranné až střední 20. století

:
dřevo, zbytky pigmentů a obětních látek, olověné pláty, kůže, kov, hřeby

Mimořádné působivá helmová maska kultu vodun, představující pravděpodobně ducha zesnulého. 

:
belgická sbírka

:
svejnoha@gmail.com