SOCHA MINJA

Nukumové, Horní tok řeky Sepik, Papua - N. Guinea

: 154 cm    : střední 20. století

:
dřevo, pigmenty, organické materiály

Tyto dřevořezby zobrazují mocné vodní duchy, obývající jezera a řeky.

:
finská sbírka

:
svejnoha@gmail.com