SOCHA MINJA

Nukumové, Horní tok řeky Sepik, Papua - N. Guinea

Výška: 154 cm    Stáří: střední 20. století

Použité materiály:
dřevo, pigmenty, organické materiály

Tyto dřevořezby zobrazují mocné vodní duchy, obývající jezera a řeky.

Provenience:
finská sbírka

Dotaz na cenu:
svejnoha@gmail.com