SOŠKA

Zigua, Tanzánie

: 12 cm    : polovina 20.století, nebo starší

:
pálená hlína, obětní látky, tkanina

Tyto sošky byly používány jako osobní fetiše poskytující ochranu proti nemocem, zajištění plodnosti a podobně. Dost často byly baleny do různých tkanin a potírány, či námáčeny v obřadních látkách.

:
soukromá sbírka (Švýcarsko)

:
svejnoha@gmail.com