RITUÁLNÍ AFRICKÁ MASKA

Fonové, Nigerie

Výška : 51 cm    Stáří : ranné až střední 20. století

Použité materiály :
dřevo, zbytky pigmentů a obětních látek, olověné pláty, kůže, kov, hřeby

Mimořádné působivá helmová maska kultu vodun, představující pravděpodobně ducha zesnulého. 

Provenience :
belgická sbírka

Dotaz na cenu :
svejnoha@gmail.com