VEŠEBT

Egypt, Ramesseum, 21. – 23. dynastie

Výška : 7,5 cm    Stáří : cca 1069 až 715 před n. l.

Použité materiály :
fajáns

Působivý fragment vešebta se zbytky obinadla. Vešebty byly malé sošky popsané zádušními texty, které doprovázely zesnulého na věčnost a měly ho zastupovat při plnění pracovních povinností na onom světě. Vešebty byly vyráběny z různých materiálů – například z modré nebo zelené fajánse, dřeva, kamene nebo keramiky. Vešebty mívaly zkřížené paže a od doby Nové říše držely v každé ruce zemědělské nářadí. Vešebty byly vysoké přibližně 10 až 35cm a někdy k nim patřila i krabička ve tvaru sarkofágu, do které se tyto sošky ukládaly.

Provenience :
stará slovenská sbírka

Dotaz na cenu :
svejnoha@gmail.com